Mobbing Nedir? Nasıl ispatlanır

Mobbing: Psikolojik Şiddetin Görünmez Tehlikesi" başlıklı yazımızda, mobbingin tanımı, çeşitleri ve etkileriyle birlikte ispat yöntemlerini detaylı bir şekilde ele aldık. Mobbinge maruz kalanların hak arama yollarını ve bu sorunla mücadelede kullanılabilecek önlemleri bulabilirsiniz.

Mobbing Nedir? Nasıl ispatlanır

Günümüzde, birçok sosyal ortamda karşılaşılan ancak genellikle göz ardı edilen bir sorun olan mobbing, bireyleri sistematik olarak psikolojik şiddete maruz bırakan, yıldıran ve huzursuz eden bir davranış biçimidir. İş yerlerinde, okullarda, aile içinde ya da diğer sosyal ortamlarda gerçekleşebilen mobbing, birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bu yazıda, mobbingin ne olduğu, temel özellikleri, ispat yöntemleri ve çeşitleri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Mobbing Nedir?

Mobbing, bir veya birden fazla kişinin, belirli bir süre boyunca ve tekrarlı olarak, bir kişiyi veya bir grup insanı kasıtlı olarak hedef alarak psikolojik şiddet uygulamasıdır. Mobbingin temel özellikleri şunlardır:

  1. Sistematik Olması: Mobbing, belirli bir süre içinde düzenli olarak tekrarlanan bir davranış biçimidir.
  2. Psikolojik Şiddet İçermesi: Sözlü, fiziksel veya dolaylı olabilir; ancak her durumda mağdurun psikolojisini olumsuz yönde etkiler.
  3. Kasıtlı Olması: Mobbing, mağdura zarar vermek amacıyla bilinçli olarak gerçekleştirilir.

Mobbing Nasıl İspatlanır?

Mobbingi ispatlamak için mağdurun aşağıdaki unsurları kanıtlaması gerekir:

  1. Mobbingin sistematik olduğunu,
  2. Mobbingin psikolojik şiddet içerdiğini,
  3. Mobbingin mağdura zarar vermek amacıyla gerçekleştirildiğini.

İspat için kullanılabilecek deliller arasında tanık ifadeleri, yazılı iletişim kayıtları, iş kayıtları ve psikolojik raporlar bulunabilir.

Mobbing Çeşitleri

Mobbing, farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Temel mobbing türleri şunlardır:

  1. Fiziksel Mobbing: Mağdura fiziksel şiddet uygulanır (tokat, yumruk, tekme).
  2. Sözlü Mobbing: Hakaret, küfür, tehdit gibi sözlü saldırılar gerçekleşir.
  3. Davranışsal Mobbing: İş yerinden izole etme, sorumluluk verilmeme gibi davranışlarla psikolojik şiddet uygulanır.
  4. Psikolojik Mobbing: Aşağılama, dışlama, gözden düşürme gibi davranışlarla psikolojik şiddet uygulanır.

Mobbingin Etkileri

Mobbinge maruz kalan bireylerde görülen olumsuz etkiler arasında depresyon, anksiyete, stres, uyku bozuklukları, baş ağrısı ve sosyal izolasyon bulunabilir. Bu durum, iş performansında düşüşe, işe gitme isteksizliğine ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilir.