Teheccüd Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazının faziletleri, nasıl kılınır, niyeti ve önemi hakkında detaylı bilgiler. İslam'da gece namazının önemi ve fazlası.

Teheccüd Namazı Nedir? Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazı, dinimizde özel bir öneme sahip olan gece namazlarından biridir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), müminlere teheccüd namazını kılma konusunda çeşitli öğütlerde bulunmuş ve bu ibadeti sıklıkla gerçekleştirmiştir. İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan namazın içerisinde yer alan teheccüd namazı, özellikle gecenin son üçte biri içinde kılınan bir nafile namazdır.

Teheccüd namazının faziletine dair bir hadiste Hz. Peygamber (s.a.s.), "Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rek'at namaz kılarlarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır." şeklinde müminlere teşvikte bulunmuştur (Ebû Dâvûd, Tefrî‘u ebvâbi’l-vitr, 13 [1451]; Tatavvu‘, 18 [1309]). Bu öğüt, geceleyin uyanıp ailesiyle birlikte teheccüd namazını kılanların Allah'ın sevgilileri arasında yazılacaklarına işaret etmektedir.

Başka bir hadiste ise Hz. Peygamber (s.a.s.), "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır." buyurarak teheccüd namazının diğer nafile namazlardan daha faziletli olduğuna vurgu yapmıştır (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]). Bu hadis, geceleyin yapılan bu özel ibadetin diğer nafile namazlara göre ayrı bir değere sahip olduğunu göstermektedir.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) hayatında da teheccüd namazına verdiği önem belirgin bir şekilde görülmektedir. Rivayetlere göre, Hz. Muhammed (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuyor, daha sonra gece yarısından sonra uyanıp bir müddet teheccüd namazı kılıyor, ardından vitir namazını ve sabah namazını kılıyordu (Buhârî, el-‘Amelu fi's-salât, 1 [1198]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 182 [763]).

Teheccüd Namazı Nasıl Kılınır?

Teheccüd namazının rek'at sayısı konusunda çeşitli tercihler bulunmaktadır. İslam alimleri genellikle iki ile sekiz rek'at arasında çift sayılarda kılınmasını tavsiye etmişlerdir. Ancak, isteyen bir kişi daha fazla rek'at kılabilir. İki rek'atta bir selâm vermek daha faziletli olsa da, dört rek'atta da selâm verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/25-26).

Teheccüd namazı kılacak bir kişi, niyetini şu şekilde yapılır: "Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya."

Ardından tamamen diğer namazlar gibi iki yahut dört rekatta bir selam verecekmiş gibi namaz kılınır.

Teheccüd namazının uzunluğu ve içeriği kişinin tercihine bağlıdır. İki rek'attan fazla kılınması durumunda arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. Dört rek'at olarak kılındığında, ikinci rek'at sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" duaları okunur. Üçüncü rek'at için ayağa kalkıldığında önce "Sübhâneke" okunur, sonra "Eûzü besmele" çekilir ve Fâtiha sûresi okunur.

Teheccüd namazı, müminler için özel bir zaman diliminde gerçekleştirilen bir ibadettir. Bu ibadetin yapılması, kişinin Allah'a olan yakınlığını artırır ve manevi bir derinlik kazandırır. Aynı zamanda, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu namazı sıkça kılması, müminlere bu özel ibadeti devamlı kılma konusunda bir örnek teşkil etmektedir. Teheccüd namazı, gecenin huzurlu ve sessiz atmosferinde, Allah'a yönelerek O'na dua etmenin bir vesilesi olarak değerlendirilebilir. Bu ibadet, müminlere ruhsal bir dinginlik ve manevi bir güç kazandırarak günlük hayatlarına daha sağlam bir şekilde devam etmelerine yardımcı olabilir.