Türkiye'nin En Korkunç Büyücüsü Bitlisli Belkıs

Bitlisli Belkıs'ın gizemli büyüsü, 1960'lı yıllarda köylerdeki tuhaf doğumları çözmeye yönelik ilginç bir hikayeyi gün yüzüne çıkarıyor. Belkıs'ın ortaya attığı çözüm, köylüler arasında kutuplaşmaya neden olurken, efsanevi hikayesi günümüzde dahi Bitlis'in zengin folklor geleneğinde yer buluyor.

Türkiye'nin En Korkunç Büyücüsü Bitlisli Belkıs
Bitlisli Belkıs

1960'lı yılların ortalarında Bitlis köylerinde, masum yavruların tuhaf doğumlarla dünyaya gelmesi, topluluğu endişeye sürüklemişti. Sakatlık, çirkinlik ve ölümle burun buruna gelen bu doğumlar, köylüler arasında bir korku ve merak dalgası yaratmıştı. İşte bu karanlık dönemin kahramanı ya da suçlusu olarak öne çıkan kişi, Türkiye'nin en korkunç büyücüsü olarak ün kazanan Bitlisli Belkıs oldu.

Belkıs, köylülerin çaresizliğine bir çözüm sunarak sahneye çıktı. Bu gizemli kadın, kendisini kötü doğumların ardındaki büyüsel gizemin çözümü olarak sunarak köylüleri etkisi altına aldı. Belkıs, köylülerden her aileden bir çocuğu yanına getirmelerini istedi ve onlara, bu çocuklar aracılığıyla olayın kaynağını tespit edebileceğini söyledi.

Köylüler, umutlarını bu büyücü kadına bağlayarak çocuklarını Belkıs'a teslim ettiler. Belkıs, çocukları detaylı bir şekilde inceledi ve sonunda bir çocuk üzerinde kötü bir ruhun varlığını tespit etti. Bu çocuğu alarak, köyün dışındaki gizemli bir mağaraya götürdü. İddialara göre, bu mağara bir tür büyüsel hapishaneye dönüştü ve çocuğu burada kötü enerjiden arındırmaya çalıştı.

Belkıs'ın bu radikal çözümü, köyde iki farklı kampta kutuplaşmaya neden oldu. Bir grup, Belkıs'ın kötü enerjiyi uzaklaştırmasıyla birlikte doğumların normale döndüğünü iddia etti. Ancak, diğerleri Belkıs'ı suçladı; çocukları kaçırmak ve onlara zarar vermekle itham edildi.

Belkıs, suçlamaları reddederek, sadece köyü temizlemeye çalıştığını savundu. Ancak toplumda Belkıs'a karşı bir güvensizlik atmosferi oluştu. Onun gerçek niyeti ve kullanılan yöntemler hakkındaki belirsizlikler, Bitlis halkının belleğinde karanlık bir iz bıraktı.

Bitlisli Belkıs'ın hikayesi, zaman içinde bir efsaneye dönüştü. Günümüzde dahi, Bitlis ve çevresinde yaşayanlar arasında popüler bir konu olma özelliğini koruyor. Kimileri, Belkıs'ın gerçek bir büyücü olduğuna ve köylerdeki tuhaf doğumların sorumlusu olduğuna inanırken, diğerleri bu hikayenin sadece bir efsane olduğunu düşünmektedir.

Her ne kadar gerçeklikle ilgili belirsizlikler olsa da, Bitlisli Belkıs'ın hikayesi, Türkiye'nin zengin folklor geleneğinde, büyü ve gizemle harmanlanmış, nesilden nesile aktarılan bir miras olarak varlığını sürdürüyor.

Bitlisli Belkıs'ın hikayesi, 1960'lı yıllarda Bitlis'in köylerinde yaşanan tuhaf doğumlarla ilişkilendirilen bir kadının yaşamına odaklanan ilginç bir efsanedir. Bu hikaye, gizemli olaylar, toplumsal inançlar ve büyüye dair unsurları içermektedir. İşte detaylar:

 1. Tuhaf Doğumlar ve Köylülerin Endişesi:

  • Yazının temeli, Bitlis köylerinde o dönemde yaşanan tuhaf doğumlar üzerine atılmıştır. Çocukların çoğunun sakat, çirkin veya ölümün eşiğinde doğduğu söylentisi köylüler arasında endişeye neden olmuştur.
 2. Bitlisli Belkıs'ın Tanıtımı:

  • Bitlisli Belkıs, bu tuhaf durumu çözmek için köylülerden yardım isteyen bir kadındır. Kendisi büyücü olarak bilinmektedir ve köylülere bu olayın günahların bir cezası olduğunu iddia etmiştir.
 3. Çözüm Arayışı:

  • Belkıs, köylülere her aileden bir çocuğu getirmelerini önerir. Böylece, kötü enerjinin kaynağını bulabileceğini iddia eder. Köylüler, bu öneriye inanarak çocuklarını Belkıs'a götürürler.
 4. Kötü Ruhun Tespiti:

  • Belkıs, incelediği çocuklar arasında kötü bir ruhun varlığını belirler. Bu çocuğu köyün dışında bir mağarada hapsettiği söylenir.
 5. Toplumsal Tepkiler:

  • Belkıs'ın eylemleri, toplumda farklı tepkilere neden olur. Kimileri, onun kötü ruhları uzaklaştırdığını ve bu sayede tuhaf doğumların sona erdiğini savunurken, diğerleri Belkıs'ı suçlar. İddialar arasında çocukların kaçırılması ve işkence görmesi gibi ciddi suçlamalar bulunur.
 6. Belkıs'ın Savunması:

  • Belkıs, suçlamaları reddeder ve sadece kötü ruhları ortadan kaldırmaya çalıştığını iddia eder. Ona inananlar, köylülerin çocukları için doğru bir karar verdiğini savunur.
 7. Efsane ve İnançlar:

  • Hikaye, zaman içinde bir efsaneye dönüşmüştür. Bazıları hala Bitlisli Belkıs'ın gerçek bir büyücü olduğuna inanırken, diğerleri bu hikayenin sadece bir efsane olduğunu düşünmektedir.
 8. Popüler Kültürdeki Yeri:

  • Bitlisli Belkıs'ın hikayesi, Türkiye'de hala popüler bir efsane olarak kabul edilmektedir. Toplumsal inançlar, gizem ve büyü unsurlarıyla dolu bu hikaye, yerel kültürde önemli bir yer edinmiştir.