Yeşil OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Nedir?

Türkiye'de endüstriyel sektörlerin sürdürülebilirliğe odaklandığı Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), çevresel, sosyal, yönetim ve ekonomik açıdan sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen önemli bir inovasyon. Bu bölgeler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje kapsamında sertifikalandırılırken, Dünya Bankası Grubu'nun desteklediği bir vizyonu hayata geçiriyor. Peki nedir bu Yeşil OSB gelin hep birlikte bakalım.

Yeşil OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Nedir?

Yeşil OSB Nedir?

Yeşil OSB, "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" anlamına gelir. Bu tür sanayi bölgeleri, çevresel, sosyal, yönetim ve ekonomik açıdan sürdürülebilirlik ilkesini benimseyen ve bu doğrultuda faaliyet gösteren organize sanayi bölgeleridir. Yeşil OSB'ler, sanayi faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmayı, kaynak verimliliğini artırmayı, sosyal etkiyi güçlendirmeyi, yönetimsel verimliliği artırmayı ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlar.

Yeşil OSB'lerin Hedefleri:

  1. Çevresel Etkiyi Azaltmak: Yeşil OSB'ler, atık azaltma, su kullanımını verimlileştirme ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme gibi yöntemlerle çevresel etkiyi minimuma indirmeyi hedefler.

  2. Sosyal Etkiyi Artırmak: Çalışanların sağlığı ve güvenliği, istihdam yaratma ve toplumsal katılımı teşvik etme gibi adımlarla Yeşil OSB'ler, sosyal etkiyi artırmayı amaçlar.

  3. Yönetimsel Verimliliği Artırmak: Şeffaf yönetim anlayışı, hesap verebilirlik ve katılımcı karar alma süreçleri ile Yeşil OSB'ler, yönetimsel verimliliği maksimize etmeye odaklanır.

  4. Ekonomik Kalkınmaya Katkıda Bulunmak: Rekabet gücünü artırma, ihracatı teşvik etme ve yenilikçi üretim teknolojilerini benimseme gibi stratejilerle Yeşil OSB'ler, ekonomik kalkınmaya önemli katkılarda bulunur.

Peki Türkiye'de Yeşil OSB Var Mı?

Gaziantep, Konya, Ankara vb. gibi 11 farklı şehirde 11 adet Yeşil OSB bulunmaktadır. 

Yeşil OSB İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

  1. OSB’de en az 1 firmanın yer alması.
  2. OSB’de enerji kaynağı olarak kömür kullanılmaması.
  3. OSB’nin TSE tarafından TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 50001 standartlarından belgelendirilmiş olması.
  4. OSB’deki atık sularının tümünün arıtılıyor olması.
  5. OSB’nin en az temel seviye Sıfır Atık Belgesine sahip olması.
  6. İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlikle ile ilgili konuları izlemek ve yönetmek için organizasyonel yapıda bir birimin kurulması ve en az bir yetkin personel istihdam edilmesi.

Sonuç olarak Yeşil OSB'ler, Türkiye'nin endüstriyel peyzajını sürdürülebilir bir geleceğe taşıyan önemli bir adım. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde ve Dünya Bankası Grubu'nun destekleriyle, bu bölgelerin sayısının artması ve projenin genişlemesi, ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü bir katkı sunuyor. Yeşil OSB'ler, çevreye duyarlılıkla, toplumsal sorumlulukla ve ekonomik büyümeyle bütünleşerek Türkiye'nin sanayi tablosunu şekillendiriyor.