Türk Gıda Kodeksi'nde Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler

Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan değişikliklere dair güncel bilgiler. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle, gıda ürünlerindeki bileşen denetimleri güçlendirildi. Limon suyu izlenimi veren ürünlerin piyasaya arzı sınırlanarak, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere erişimi desteklendi.

Türk Gıda Kodeksi'nde Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler

Türkiye'de tarım ve gıda sektörüne yönelik düzenlemeleri içeren Türk Gıda Kodeksi, 31 Ocak 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan bir yönetmelikle önemli değişikliklere uğradı. Bu değişiklikler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış olup, özellikle gıda ürünlerine ilave edilebilecek bileşenlerin denetimi ve limon suyu benzeri ürünlerin piyasaya arzı konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Madde 1: Analiz Metotları ve Karar Limitleri Yönetmeliğin 7. maddesine eklenen fıkra ile birlikte, Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediği tespitinde, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak. Bu yöntemler, Bakanlık resmî internet sitesinde duyurulacak ve kodeks hükümlerine ilave olarak geçerli olacaktır.

Madde 2: Limon Suyu İzlenimi Veren Ürünlerin Piyasaya Arzı Yönetmeliğin 9. maddesine eklenen fıkra ile limon suyu izlenimi veren ürünlerin piyasaya arzı sınırlandırılmıştır. Limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle tanıtılan ürünler, yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Madde 3: Ürünlerin Piyasada Bulunma Süresi Geçici 1. maddeye eklenen fıkra ile, 9. maddenin beşinci fıkrası kapsamında yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 31 Aralık 2024 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak. Bu tarih itibariyle söz konusu ürünlerin satışı ve dağıtımı yasaklanmış olacaktır.

Bu yeni yönetmelikle birlikte, Türk Gıda Kodeksi'nde yapılan değişikliklerle gıda güvenliği ve tüketici korumasına yönelik olumlu adınlar atılmıştır. Üreticilerin ve tüketicilerin bu değişikliklere dikkat etmeleri, gıda sektöründe daha sağlıklı ve güvenilir ürünlerin temin edilmesine katkı sağlayacaktır.